hulp bij financiële administratie

Budgetbeheer

Door allerlei verschillende omstandigheden is het mogelijk dat u niet meer in staat bent om de financiële administratie op orde te krijgen of te houden. De stapels post hopen zich op en u raakt het overzicht kwijt. Budgetbeheer kan dan een uitkomst bieden!

Samen met u maken we afspraken over het beheren van de financiële administratie. U overhandigt ons uw administratie en wij stellen, in overleg met u, een budgetplan op. Wij maken een overzicht van de inkomsten en uitgaven en, als die er zijn, ook de schulden. Verder controleren we of  u op uitgaven kan besparen en of er misschien inkomsten, zoals toeslagen van de Belastingdienst, worden misgelopen.

Aan budgetbeheer werkt u vrijwillig mee. We maken een overeenkomst op waar de voorwaarden en afspraken in beschreven staan. U machtigt ons om de financiën te beheren. Natuurlijk kan de overeenkomst te allen tijde worden opgezegd als u zelf weer in staat bent de financiën te beheren. De opzegtermijn is één maand tegen het einde van de lopende maand.

Hoe werkt het?

U opent een rekening bij de bank en geeft ons via de bank toestemming om deze rekening te beheren. Dit kan eenvoudig via een machtiging worden geregeld. Daarna kunnen we aan de slag. 

 

Taken van de

Budgetbeheerder

Opstellen van een budgetplan, waarin inkomen, uitgaven en schulden zijn opgenomen.

Betalingen worden door Finad via de beheerrekening gedaan.

Aanvragen huur- en zorgtoeslag en kwijtschelden lokale belastingen.

Via 'mijn.onview' bieden we inzicht in het eigen dossier.

Verzorgen van jaarlijkse belastingaangifte (box 1).

Zorgdragen voor het storten van het inkomen en eventuele toeslagen op de beheerrekening.

Aanvragen verzekeringen zoals zorg-, wettelijke aansprakelijkheids-, inboedel en uitvaartverzekering.

Alle correspondentie over vaste lasten en eventuele schulden wordt naar Finad gestuurd.

Naar wens wordt wekelijks of maandelijks leefgeld betaald op de leefgeldrekening.

Stopzetten van overbodige uitgaven zoals loterijen en goede doelen

contact

Wilt u meer informatie? Neem eens vrijblijvend contact met ons op.