Doen waar we goed in zijn

Bewindvoering

Soms kan iemand tijdelijk of voor onbepaalde tijd niet meer zelf zijn financiële zaken regelen. In dat geval kan er een verzoek gedaan worden tot beschermingsbewind bij de rechtbank. De kantonrechter wijst vervolgens een bewindvoerder toe. De bewindvoerder neemt de verantwoordelijkheid voor de bezittingen over, verzorgt het beheer van de financiën en verzorgt de belastingaangifte (box 1). Een bewindvoerder kan ook (bijzondere) bijstand of toeslagen aanvragen.

Zolang de omstandigheden dat toelaten neemt de bewindvoerder de beslissingen in overleg met de betrokkene.

De bewindvoerder wordt niet zomaar benoemd. Deze moet aan kwaliteitseisen en voorwaarden van de rechtbank voldoen en ook regelmatig verantwoording afleggen.

Beschermingsbewind

Bewindvoering is een maatregel ter bescherming en wordt daarom ook wel beschermingsbewind genoemd. Al het geld en de goederen die onder het bewind zijn gesteld worden door de bewindvoerder geadministreerd. Denk bijvoorbeeld aan het salaris en/of de uitkering maar ook aan zaken zoals meubilair, sieraden, onroerende zaken, effecten, vorderingen en schulden. Het bewind kan ook over een zaak, zoals een woning, gaan.

Zolang de omstandigheden dat toelaten neemt de bewindvoerder de beslissingen in overleg met de betrokkene.

De bewindvoerder wordt niet zomaar benoemd. Deze moet aan kwaliteitseisen en voorwaarden van de rechtbank voldoen en ook regelmatig verantwoording afleggen.

In aanmerking?

Indien u niet in staat bent uw eigen financiële situatie te verzorgen, kunt u zelf of via een hulpverlenende instantie, bijvoorbeeld maatschappelijk werk, aan Finad Dienstverlening kenbaar maken dat u onder beschermingsbewind geplaatst wil worden. In een vrijblijvend gesprek bespreken wij de mogelijkheden met u.

Duur en omvang van het bewind

De kantonrechter bepaalt hoe lang de bewindvoering duurt en wat er onder bewind wordt gesteld. Doorgaans wordt de bewindvoering uitgesproken over alle goederen en voor onbepaalde tijd.

Taken van de

Bewindvoerder

Inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen.

Informatie inwinnen bij diverse relevante instanties/instellingen.

Openen van beheer- en leefgeldrekeningen.

Aanvraag kwijtschelding lokale belastingen

Het uitvoeren van administratieve taken die voortvloeien uit het bewind.

Opstellen van een overzicht inkomsten en uitgaven (budgetplan).

Wijzigen van correspondentieadres bij instanties/instellingen.

Aanvraag huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebondenbudget en kinderopvangtoeslag.

Verzorgen van jaarlijkse belastingaangifte (box 1).

Postverwerking.

Jaarlijks opstellen van een rekening en verantwoording.

Vaststellen van de hoogte van het leefgeld.

Partijen die financieel betrokken zijn op de hoogte stellen van het bewind.

Doorbetalen van de vaste lasten.

Indien niet afgesloten, het afsluiten van een aansprakelijkheids- en inboedelverzekering.

contact

Wilt u meer informatie? Neem eens vrijblijvend contact met ons op.