FINAD DIENSTVERLENING

Budgetbeheer

Budgetbeheer, hulp bij financiële administratie

 

Door allerlei verschillende omstandigheden is het mogelijk dat u niet meer in staat bent om de financiële administratie op orde te krijgen of te houden. De stapels post hopen zich op en u raakt het overzicht kwijt. Budgetbeheer kan dan een uitkomst bieden!

 

Samen met u maken we afspraken over het beheren van de financiële administratie. U overhandigt ons uw administratie en wij stellen, in overleg met u, een budgetplan op. Wij maken een overzicht van de inkomsten en uitgaven en, als die er zijn, ook de schulden. Verder controleren we of  u op uitgaven kan besparen en of er misschien inkomsten, zoals toeslagen van de Belastingdienst, worden misgelopen.

 

Aan budgetbeheer werkt u vrijwillig mee. We maken een overeenkomst op waar de voorwaarden en afspraken in beschreven staan. U machtigt ons om de financiën te beheren. Natuurlijk kan de overeenkomst te allen tijde worden opgezegd als u zelf weer in staat bent de financiën te beheren. De opzegtermijn is één maand tegen het einde van de lopende maand.

 

Hoe werkt het?

 

U opent een rekening bij de bank en geeft ons toestemming (via de bank) om deze rekening te beheren. Dit kan via een machtiging worden geregeld. Daarna kunnen wij aan de slag.

Neem contact met ons op

Wat mag u van ons verwachten?

• Opstellen van een budgetplan, waarin inkomen, uitgaven en schulden zijn opgenomen;

• Zorgdragen voor het storten van het inkomen en eventuele toeslagen op de beheerrekening;

• Alle correspondentie over vaste lasten en eventuele schulden wordt naar Finad gestuurd;

• Betalingen worden door Finad via de beheerrekening gedaan;

• Naar wens wordt wekelijks of maandelijks leefgeld betaald op de leefgeldrekening;

• Aangifte inkomstenbelasting box 1;

• Aanvragen huur- en zorgtoeslag en kwijtschelden lokale belastingen;

• Aanvragen  verzekeringen zoals zorg-, wettelijke aansprakelijkheids-, inboedel en uitvaartverzekering;

• Stopzetten van overbodige uitgaven zoals loterijen en goede doelen;

• Via 'mijn.onview' bieden we inzicht in het eigen dossier.

Bezoekadres (uitsluitend op afspraak)

Finad Dienstverlening

Bredewater 26

2715 CA Zoetermeer

Correspondentie

Bredewater 26

2715 CA Zoetermeer